Opasna mama ostavila poruku svojim ukucanima na vodokotlicu

PROČITAJTE:  OGLAS KOJI JE ZA KRATKO VREME POSTAO HIT NA INTERNETU!

Teks: Ne vitlajte sa njim UNAOKOLO!!!
Nije vatrogasno crevo!!!
Da ne biste vitlali krpom GAĐAJ RUPU!!!
Voli vas MAMA

PROČITAJTE:  Čujem da ti se sin oženio, i kćerka udala!