Ženo, da li si našla
ginekološku ordinaciju?
Jesam, iz prve mužiću!
Kako je bilo kod ginekologa?

PROČITAJTE:  CHAT - ODGOVOROM JE OSTAVIO BEZ TEKSTA!