Gluvonemi dode u apoteku kupiti kondome.
Nije znao kako da objasni šta hoce pa izvadi p*nis i položi ga na sto i pored stavi 100 dinara.
Apotekar na to stavi još 100 dinara, izvadi svoj i takode ga položi na sto.
Na to uzme svih 200 dinara i stavi ih u džep. Gluvonemi se tada grozno razljuti.
– Gledaj – odgovori apotekar – ako ne možeš podneti poraz, nemoj se više kladiti.

(Viđeno 4,629 puta, 1 Viđeno danas)