• Da li biste oprostili prevaru?
  • Naravno,
  • pokojniku treba oprostiti sve.
(Visited 489 times, 1 visits today)