Godine moje mame… Sve od dana kad sam prvi put vodio lju.av, a što mi se dogodilo relativno rano, negde u sedamnaestoj, maštam o s..su sa starijom damom, ženom bar godina moje mame, dakle u kasnim četrdesetim.Ni sam ne znam kakva je to fikcija i
odakle se rodila, no sama pomisao na odnos sa ženom koja više nije u cvetu mladosti izaziva kod mene snažno sek..alno uzbu.enje, pa kada se samoz..ovoljavam uglavnom to činim na ovu temu. Žena mojih snova obično je viša medicinska sestra, dakle ona
nadr..ena mlađim sestrama, zanimanja koje ću i ja jednog dana s užitkom obavljati. Zamišljam nas u noćnoj smeni, same u kancelariji , u kojoj ona predano isisava moj doktorski ku….cc.