Imala sam “navlačenje” sa drugaricinim caletom… To leto sam provela s prilateljicom i njenim ocem. Meni taj dan nije bilo baš najbolje pa je ona sama otišla na plažu a njen otac je ostao sa mnom. Mislio je da sam dobila sunčanicu i nisam smela van a jako sam to htela. Rekao je „Možeš jedino ako se dobro namažeš kremom za sunčanje. A meni se pomalo vrtilo u glave pa me on odlučio namazati. Uzeo je kremu i polako mi mazio

leđa i trbuh. Sedela sam mu u krilu i osećala kako mu se diže ispod mene. Bilo mi je neugodno. Počeo mi je maziti prsa i pomalo mi dirati gr..i koje su bile dosta velike. Uhvatio me za bokove i još povukao k sebi i malo je mešao mojim bok.vima. Osečala sam njegov veliki ispod sebe i pravila se da ne osećam. Kako mi je opet ma.ao leđa otkačio se gornji deo kupa..g i pao. Ja brzo podigla ruke da se pokrijem on ih je uhvatio i spustio. „Rekli smo da sve moramo nama.ati“ ja sam se otimala da se ustanem. A on me je navl.čio nazad. Videlo se da ga je baš jako pa.ilo. Uzeo je puno kre.e i zgr.bio mi

je gr.di. Mesio ih je i nav..čio. Ja sam se izmicala on me sve više navlačio k sebi. “ Ne ne! Nije gotovo!“ polagano mi je skid.o ga..ce. Ja sam se predomisljala i sedela po njegovom ponosu. Skinuo ih je i položio me tako da su mi leđa prema njemu. Mazao mi je zadnjicu. Kad sam pogledala dole videla sam veliki uzdignuti na kojem sam sedila. Mazao mi je butine blizu moje…. Pokušala sam se izmicati a on me zgrabio za bokove i snažno mi gur..o jezik dole. „Ahh! Što to radiš?!“tako me je jezi..m a ja sam se izmicala. Uzeo je kr.mu i m.zio mi tamo d.ole. „Sada namaži mog pit.na ljubavi“ bilo me strah. On ga izvadi iz gla… Polako sam uzela kre.u a on me zgrabi i l.ubi… Zgra.bio me za kosu i povukao me , dok je svoj zabio u mene najjače što je mogao. Vrisnula sam i naba..la se na njegovom … Bolelo me i ste.jala sam sve gla.nije. Osečala sam ga du.oko u meni. Sva pogrčena samo sam bespomočno ležala in vrištala. Odjednom sam osetila vrući jaki mlaz tec.osti u sebi.