Ja sam žena srednjih godina, onda je svekar dosao nenajavljen… Muž mi radi najteže fizičke poslove bukvalno od jutra do mraka. Otkako je svekar ušao u moj život pa u mene više mužu ne prigovaram ako se nekad zapije sa društvom posle posla, još molim Boga da ostane duže na posao. Kada sam prihvatila da sam postala žena u srednjim

godinama, konačno sam shvatila šta želim. A želim sposobne muškarce. Prvo sam pokušala sa igra..kom da ra.bijem monotoniju,a kasnije svekar nenajavljeno uš.o u mojoj sobi da zakuvam kafu i bila sam zatečena sa igračkom u sebi, i tek’ se svekar pridružio igrački. I sad mi svekar redovno dolazi u kre..t nekad sam, a nekad kad

prošetam u spav..ici kraj njegove sobe. Evo igračka mes.cima skuplja prašinu a ja sa svek..om ne znam da stanem. Šte.im muža jer sam razumna osoba. Radi po čitav dan još i ja mhm… Sve radi da nam obezbedi što bolji život, koliko može, a još da se budim ne ide. Samo mi nedostaje, nisam zlonamerna samo radim na sebi da ne propdne brak.