Jedna zena dojila dete i ja… Dojenje u javnosti je postalo toliko napadno, da je to strasno. Žene su počele po svadbama, ruckovima, proslavama da vade dojke i hrane

decu, iako imaju prostorije namenjene za to. Znaci ne želim dok rucam da mi vadis si.u ako imaš gde da odeš. Dosadne su više sa tim. Jedna zena sa svadbe sedela je sa

druge strane stola, predjelo nije ni počelo ona je izvadila dojku da doji dete, kako joj nije neprijatno da svi gosti gledaju u nju’