Majka je sa ujkom sama u sobi…

– Zdravo, ćeri, tata je na telefonu… Možeš mi dati mamu?
– Ne mogu, na spratu je u sobi, s ujakom Davidom.

Kratka pauza…
– Ali zlato moje, kako sa ujakom? Ti nemaš ujaka Davida.
– Imam, imam. U sobi je s mamom!

– Dobro, OK, onda, evo što ćeš uraditi: spusti telefon, otrči gore, pokucaj im na vrata i vikni mami i ujaku Davidu da je tatin auto upravo ušao u garažu.
– Dobro tata.
Par sekundi kasnije, devojčica se vrati na telefon.
– Uradila sam šta si rekao, tata!

– I…?
– Pa… , mama je počela vikati, skočila je iz kreveta gola, počela je trčati po sobi i okliznula se na tepih, pala je kroz prozor i sva se polomila!

– Auuu… Isuse Bože! A ujak David?
– On je skočio iz kreveta skroz go, istrčao iz sobe i onda je skočio kroz prozor u bazen. Ali je zaboravio da si prošli vikend ispraznio bazen, da ga očistiš.
Duga tišina…

Onda joj ”tata” kaže: Bazen? Koji bazen? Jesam li ja dobio broj 6549 226?😂