Muz ne zna da imam mesnatog momka… U braku smo dosta dugo i vo.enje lju.avi je nešto što se retko dešava, zaista mi treba da me neko “trsi” i pokušala sam sve od reanimacije, poduzimanje inicijative, rublje, razgovor …ali i dalje je isto. Prvo sam

prob.la sama da se samo.adovoljavam ali nisam uspela da nadjem zadovoljstvo u prstima, onda sam se požalila prijateljici kako mi je inti.ni život loš sa sup..gom, ona mi je predložila da nađem ljuba..ika i da ne gubim vreme… nikad nisam razmišljala da varam supruga, ali moram da ga va..m jer je dosadan i nezanimljiv! Tako sam započela

ljubavnu afe.u sa dosta mla.im momkom, slobodan, lep atraktivan u društvu. Izašli smo na piće, svideo mi se… odma sam uključila emocije u konverzaciji… Zaljubila sam se na prvi pogled i kao što kažem hemija je pro..dila, i to … Spa..la sam sa njim da mi jednoga dana ne bi bilo žao što to nisam, takva je str.st radila u meni, nikad nisam osetila nesto slicno za sve ove godine sa suprugom.