Postala sam požudna zbog sina… Dok sam se tuširala odjednom sam začula vrata. Otvarala su se. Sin mi je stajao na vratima samo u boks..icama. Zurio je u moje go.o telo i peškir koji sam držala. Macan mu je bio poludi.nut. Ovo je trenutak koji sam toliko dugo čekala. U glavi mi se sve otkačilo, nisam više gledala sina već mužijaka kome se

macan nadi.ao i koga sam toliko želela. Bože, pa ja nisam zatvorila vrata, rekoh. Držala sam peškir u ruci i nisam znala šta da radim. Bila sam zatečena. Buljila sam bez reči u to mlado muško telo, u čijim se ga..ma na.njao macan. Ustvari često sam maštala o ovakvom susretu i onom što bi trebalo da sledi.

Šta si zinuo, nikad nisi video golu ženu, obratih mu se. Počela sam polako da se brišem. On je i dalje stajao ukočen, gledajući me i merkajući me. U meni je rasla želja za njegovim telom. Maca se polako žarila. Postajala sam požudna. Ajde priđi, kad si sve već video priđi da bolje razgledaš.Org..am ju je tresao. Prvi put u životu osetio sam org..m kod žene.