Precutao sam joj da sam neplodan, a ona mi donosi rezultate… Najbolja stvar koju sam napravio do sada je da sam (sad bivšoj) devojci prećutao da sam apsolutno neplodan, tj. da testisi koje imam nisu pravi, već anatomski dodaći u tes.isu. Tokom te veze sam

uvek insistirao na kond..ima, a i ona, sve do jednog dana kad me je počela bukvalno napadati da vodimo ljubav bez za.tite. Ja sam odbijao pod izgovorom da ne želim da za.rudni, te je ona počela da vadi kond..me s mene tokom odn.sa, i zajaše me da ne mogu izv.diti na vreme. Tri nedelje kasnije, ona meni saopštava vest da joj kasni i da je

tru.na. Rekao sam sve, i ona je mene na kraju ostavila jer sam “lažljivo sme*e”. E nek sam, al’ barem nemam podvaljeno kuka.ičje jaje. Ostao sam totalno bez ja*a. Na kraju saznaš kroz neplodnih ja.a da je devojka jah..a drugog da bi ti podvalila dete, pa ne ide to lutko.