Sestrin momak je ružan, nisam ga mogla gledati kako je izazivao u meni neprijatne osećaje. Prošlo je vreme i

dešavale se situacije u kojima smo uvek bili u. sukobu ali u jednom momenti sam uh atla sebe kako ga želim i da imam osećaje prema njemu i onda saznam da je sestra

zatrudnela sa njim. Mislila sam da je veza čista glupost, kadd on onako ruzan napakovao sestri dete. Nisam .ni mogla zamisliti da ću baš u njega da se zaljubim i druge da ne mogu pogledati.