Šta radi komsika u sred bela dana na terasi izludela me je U zgradi do moje živi moja komšika na koju se dugo ložim jer je ona veoma se.sipilna žena. Ona ima 40 godina i veoma zanosne obl.ne. Uvek kada dolazi kod moje mame na kafu ona ima na sebi tesnu odeću koja oslikava njene predivne grudi ali i ono najbolje na njoj, njenu veoma
s..si g..u. Uvek kada izađe na svoju terasu ja se trudim da je što više odmeravam iz svog stana. Ovako je veoma opuštena i smela živi lagodan i opusten život. To veče g… je izašla na terasu da prostire v.š. Ja sam je sa moje ter.se posmatrao jedno 15 minuta i
totalno pao u nesvest. Završila je prostiranje veša a zatim sela na terasu da po..ši
cigaru. Dok je pu..a cigaru sama sebe je dirala dole i sa.ozadovoljavala se. To je pr.lilo kap odmah sam ga izvadio i počeo da ga dr..m! Samo i dalje molim boga da niko to nije video jer se sve to dešavalo na terasi u sred bela dana.