VICEVI: Kako je petao naskakao kokoske… Kupio seljak petla. Ovaj, čim je došao u dvorište, počeo da naskače na kokoške. I tako svaki dan. Ni to mu nije bilo dosta i taj je skakao i na guske i na patke,

kao u Ðoletovoj pesmi. Jednog dana vidi seljak petla, opružio se na leđa, noge u vis i ne
mrda. Skupili se lešinari i samo što nisu sleteli na petla. Seljak priđe petlu i kaže:

• Jesam li ti lepo rekao da ćeš od je..nja krepati. Evo i lešinari su došli po tebe.
• Ćuti, budalo, oteraćeš ih! – prošaputa petao.